Centrum

Inicjatyw

Społecznych

w Chorzowie

CIS do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych gdzie na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory bark zaplecza lokalowego. Otwarcie budynku CIS sprawiło, że można zachęcać owe osoby do rozwinięcia działalności oferując przestrzeń do animacji środowiska lokalnego.

SPOTKANIA WIGILIJNE W CIS

Podczas okresu świątecznego wiele organizacji stale współpracujących z CIS zdecydowało się na zorganizowanie w naszej placówce spotkań wigilijnych. Odbyły się spotkania opłatkowe Koła Seniorów ,

Czytaj więcej

Cele:

Udostępnianie przestrzeni dla działających w sferze aktywizacji mieszkańców Chorzowa
Inspirowanie i wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej
Promowanie aktywnych postaw społecznych
Wspieranie ludzi w organizowaniu się i tworzenia grup wsparcia
Previous
Next

Gdzie jesteśmy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Racławicka 19

41-506 Chorzów

Centrum Inicjatyw Społecznych

ul. 3 Maja 18

41-500 Chorzów