Centrum

Inicjatyw

Społecznych

w Chorzowie

CIS do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych gdzie na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory bark zaplecza lokalowego. Otwarcie budynku CIS sprawiło, że można zachęcać owe osoby do rozwinięcia działalności oferując przestrzeń do animacji środowiska lokalnego.

Grupowe doradztwo zawodowe , zajęcia muzyczno-taneczne, warsztaty wizażu, warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia z rękodzieła , wycieczka do „ Jura Parku” w Krasiejowe , wspólne wyjście do sali zabaw, to tylko niektóre z zajęć jakie odbywały się od maja do grudnia 2019r w Centrum Inicjatyw Społecznych  w ramach projektu z budżetu obywatelskiego miasta Chorzów pod nazwą : „Zajęcia dla Mam i Dzieci w każdym wieku”. 

Zajęcia w projekcie były odpowiedzią na głosy mieszkańców dzielnicy Chorzów II , którzy w głosowaniu do budżetu obywatelskiego sami wybrali takie formy aktywizacji .Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem ponieważ zajęcia były alternatywą dla biernego spędzania wolnego czasu m.in. w okresie wakacji ,a także okazją do zdobycia wiedzy i nowych umiejętności.