Centrum

Inicjatyw

Społecznych

w Chorzowie

CIS do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych gdzie na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory bark zaplecza lokalowego. Otwarcie budynku CIS sprawiło, że można zachęcać owe osoby do rozwinięcia działalności oferując przestrzeń do animacji środowiska lokalnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza osoby potrzebujące wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start (tzw.300 plus) na spotkanie z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które odbędzie się w dniu 28.07.2021 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w siedzibie Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie ul. Powstańców 70.

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomogą w założeniu profilu PUE ZUS oraz w wysłaniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start.