Centrum

Inicjatyw

Społecznych

w Chorzowie

CIS do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych gdzie na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory bark zaplecza lokalowego. Otwarcie budynku CIS sprawiło, że można zachęcać owe osoby do rozwinięcia działalności oferując przestrzeń do animacji środowiska lokalnego.

Punkt wydawania i przyjmowania wniosków o:

– zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres 2021/2022 dla mieszkańców Chorzowa

Czynny w okresie: od 2 sierpnia 2021 r. do 1 października 2021 r.

Adres: Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, Chorzów, ul. 3-go Maja 18 (budynek za probostwem Parafii Św. Barbary wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej)

Godziny urzędowania:

poniedziałek – wtorek 7:30 – 14:45

środa 8:00 – 16:45

czwartek 9:00 – 17:00

piątek 7:30 – 14:30

Punkt wydawania i przyjmowania wniosków o:

– zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

– świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres 2021/2022 dla mieszkańców Chorzowa

Czynny w okresie: od 4 października 2021 r. do 31 października 2021 r.

Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, Chorzów, ul. Racławicka 19, Pok. 110

Godziny urzędowania:

poniedziałek – wtorek – piątek 8:00 – 16:00

środa – czwartek 9:00 – 17:00


UWAGA! WAŻNE!

Wnioski o:

  1. ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (na okres 2020/2021 oraz 2021/2022),
  1. pozostałe świadczenia rodzinne: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy (2020/2021 kończący się 31.10.2021 r.)
  1. ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy (2020/2021 kończący się 30.09.2021 r.)

PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok. 229


Punkt informacyjny do wniosków o:

– zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

– świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres 2021/2022 dla mieszkańców Chorzowa

Czynny w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2021 r. (w lipcu informacja jedynie w sprawach wniosków złożonych elektronicznie)

Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, Chorzów, ul. Racławicka 19, pok. 229

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 15:45

wtorek – czwartek 7:30 – 14:45

piątek 7:30 – 13:45

W punkcie informacyjnym będzie można uzyskać informacje:

– w sprawach o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres dla wniosków już złożonych,

– uzupełnić wezwanie do ww. wniosków,

– zgłosić wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do ww. świadczeń,

– uzupełnić dokumentację (np. o aktualny nr konta).

Dla usprawnienia obsługi dla wniosków już złożonych należy zabrać ze sobą potwierdzenie złożenia wniosku papierowego, a w przypadku wniosków elektronicznych nr PIU.

Istnieje również możliwość składania wniosków drogą elektroniczną (od 1 lipca 2021)

E-wniosek o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego można złożyć jedynie za pomocą portalu:  empatia.mrpips.gov.pl

Informacje ogólne na temat wszystkich powyższych świadczeń dla rodzin oraz link do portalu Emp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina


UWAGA!

Od 1 lipca 2021 wnioski z programu „Dobry Start” przyjmuje i rozpatruje WYŁĄCZNIE Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Pozostałe informacje znajdą Państwo na stronie ZUS.


Ważne informacje dotyczące terminów składania wniosków na okres 2021/2022 oraz terminów ich rozpatrywania:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022

Są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektronicznąod dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022

Są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektronicznąod dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego później niż w  październiku, prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.