Centrum

Inicjatyw

Społecznych

w Chorzowie

CIS do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych gdzie na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory bark zaplecza lokalowego. Otwarcie budynku CIS sprawiło, że można zachęcać owe osoby do rozwinięcia działalności oferując przestrzeń do animacji środowiska lokalnego.

Category: Bez kategorii

SPOTKANIA WIGILIJNE W CIS

Podczas okresu świątecznego wiele organizacji stale współpracujących z CIS zdecydowało się na zorganizowanie w naszej placówce spotkań wigilijnych. Odbyły się spotkania opłatkowe Koła Seniorów ,

Więcej
Bez kategorii
kontakt@pamedia.pl

„Zajęcia dla Mam i Dzieci w każdym wieku”

Grupowe doradztwo zawodowe , zajęcia muzyczno-taneczne, warsztaty wizażu, warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia z rękodzieła , wycieczka do „ Jura Parku” w Krasiejowe ,

Więcej