Centrum

Inicjatyw

Społecznych

w Chorzowie

CIS do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych gdzie na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory bark zaplecza lokalowego. Otwarcie budynku CIS sprawiło, że można zachęcać owe osoby do rozwinięcia działalności oferując przestrzeń do animacji środowiska lokalnego.

Category: Partnerzy

Klub seniora

„Źle jest zmarnować młodość,Ale już całkiem głupio byłoby zmarnować starość” To hasło przyświeca chorzowskim seniorom działającym w CIS, którzy od roku spotykają się dwa razy

Więcej

Dom Pobytu Dziennego

Dom Pobytu Dziennego adresowany jest do osób starszych, cierpiących na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne. Proponujemy specjalistyczny program terapeutyczny, realizowany przez wykwalifikowany personel i

Więcej