Centrum

Inicjatyw

Społecznych

w Chorzowie

CIS do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych gdzie na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory bark zaplecza lokalowego. Otwarcie budynku CIS sprawiło, że można zachęcać owe osoby do rozwinięcia działalności oferując przestrzeń do animacji środowiska lokalnego.

Dom Pobytu Dziennego adresowany jest do osób starszych, cierpiących na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne.

Proponujemy specjalistyczny program terapeutyczny, realizowany przez wykwalifikowany personel i tworzony w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników, który w znacznym stopniu spowalnia proces chorobowy.

OFERUJEMY:

– zajęcia terapeutyczne dostosowane do możliwości i aktualnego stanu zdrowia naszych podopiecznych

– terapię zajęciową oraz rehabilitację ruchową

– opiekę wykwalifikowanego personelu

– konsultacje psychiatryczne

– wyżywienie – 2 posiłki dziennie

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 przy ul. 3-go Maja 18 w Chorzowie, tel. 32 733-44-98

 Więcej informacji na temat oferowanych usług uzyskacie Państwo w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie przy ul. Karpackiej 20 oraz pod numerem telefonu 32 246 36 18, a także na stronie internetowej www.sdschorzow.pl