Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie

CIS do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich , grup przy parafialnych gdzie na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory bark zaplecza lokalowego. Otwarcie budynku CIS sprawiło, że można zachęcać owe osoby do rozwinięcia działalności oferując przestrzeń do animacji środowiska lokalnego.

Dodatek węglowy

Informacja w sprawie uruchomienia punktów wydawania i przyjmowania wniosków o dodatek węglowy wprowadzony ustawą z dnia z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dla

Czytaj więcej

Klub seniora

„Źle jest zmarnować młodość,Ale już całkiem głupio byłoby zmarnować starość” To hasło przyświeca chorzowskim seniorom działającym w CIS, którzy od roku spotykają się dwa razy

Czytaj więcej
Your dog deserves it!

Explore our
grooming services

Full
groom
Baths and cleaning
Haircuts
& grooming
Nail
trimming
Fleas and
ticks
Teeth
cleaning
Spa and
health
All inclusive
package

What are the benefits of in-house dog grooming?

Professional groomers will take care of your dogs

Taking care of our four-legged friends is our mission in life, and we are here to make them prettier, healthier, and happier dogs.

Book an appointment today and you will have a clean and cheerful dog tomorrow.

Happy clients
all around

“What an amazing service! It was a fabulous experience for my dog and me and all of that from my home. Thank you! it was great!”

Jennifer Williams, Phoenix, AZ

“We are usually finish grooming with stress and tears, but Johnny really loved the grooming process and was calm for the first time. I will definitely book again.”

Jennifer Williams, Phoenix, AZ

“I really needed to look twice at my dog, Max. I didn't recognize him, he was so clean and tidy, and his smell was incredible. What a delight! ”

Amanda Olivo, Minot, ND

“Our in-house dog groomer, John, was gentle and loving. He took such care of our beloved dog, Oscar. We recommend him and the service to everyone.”

Allyson Brooks, Summit Lake, AK

Professional, gentle, loving, and careful grooming

© Copyright All About Dogs 2021

In-home professional dog grooming

Pamper your dog in the convenience of your own home with our skilled and patient pet groomers
10% off for new customers
Your dog deserves it!

Explore our
grooming services

Full
groom
Baths and cleaning
Haircuts
& grooming
Nail
trimming
Fleas and
ticks
Teeth
cleaning
Spa and
health
All inclusive
package

What are the benefits of in-house dog grooming?

Professional groomers will take care of your dogs

Taking care of our four-legged friends is our mission in life, and we are here to make them prettier, healthier, and happier dogs.

Book an appointment today and you will have a clean and cheerful dog tomorrow.

Happy clients
all around

“What an amazing service! It was a fabulous experience for my dog and me and all of that from my home. Thank you! it was great!”

Jennifer Williams, Phoenix, AZ

“We are usually finish grooming with stress and tears, but Johnny really loved the grooming process and was calm for the first time. I will definitely book again.”

Jennifer Williams, Phoenix, AZ

“I really needed to look twice at my dog, Max. I didn't recognize him, he was so clean and tidy, and his smell was incredible. What a delight! ”

Amanda Olivo, Minot, ND

“Our in-house dog groomer, John, was gentle and loving. He took such care of our beloved dog, Oscar. We recommend him and the service to everyone.”

Allyson Brooks, Summit Lake, AK

Professional, gentle, loving, and careful grooming

© Copyright All About Dogs 2021