Centrum

Inicjatyw

Społecznych

w Chorzowie

CIS do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych gdzie na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory bark zaplecza lokalowego. Otwarcie budynku CIS sprawiło, że można zachęcać owe osoby do rozwinięcia działalności oferując przestrzeń do animacji środowiska lokalnego.

„Źle jest zmarnować młodość,
Ale już całkiem głupio byłoby zmarnować starość”

To hasło przyświeca chorzowskim seniorom działającym w CIS, którzy od roku spotykają się dwa razy w tygodniu. Starość jest okresem, gdy kończą się obowiązki, gdy kończą się rozterki miłosne i światopoglądowe, gdy kończy się walka. I można jak za młodu cieszyć się wiosną, słońcem, zapachem kwitnącego bzu, muzyką i widokiem miejsc nieznanych i zapomnianych.

W TAKI WŁAŚNIE SPOSÓB DZIAŁA KOŁO SENIORÓW, TZN:

– spotkania odbywają się w miłej przyjacielskiej atmosferze przy kawie i herbacie
– Seniorzy poznają lub rozwijają umiejętności manualne pod okiem fachowców. Gimnastyka, muzyka i śpiew dodaje wigoru
– ogromne poczucie humoru, które towarzyszy klubowiczom najbardziej widoczne jest w trakcie wycieczek a także wieczorków tanecznych i bali karnawałowych

Zapraszamy do naszego grona wszystkich tych, którzy nie chcą zmarnować starości.
Spotykamy się w każdy poniedziałek i piątek w godz. 10.00 – 13.00