Centrum

Inicjatyw

Społecznych

w Chorzowie

CIS do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych gdzie na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory bark zaplecza lokalowego. Otwarcie budynku CIS sprawiło, że można zachęcać owe osoby do rozwinięcia działalności oferując przestrzeń do animacji środowiska lokalnego.

Informujemy, że zgodnie z §1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022r. poz. 679 z późn. zm.) od dnia 13 czerwca br. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Chorzów odbywać się będzie osobiście w punkcie.

Równocześnie przypominamy, iż w celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, ustala termin wizyty:

  • w rejestracji pod numerem telefonu tel.: 32 307 53 29,
  • przesyła zgłoszenie na następujący adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl lub

zgłasza się poprzez system https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/m.%20Chorz%C3%B3w

W Centrum Inicjatyw Społecznych mieści się jeden z punktów na terenie miasta Chorzowa , w którym udzielane są bezpłatne porady prawne na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

W związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej informujemy, że od 1 stycznia 2019r. ustawodawca wprowadza obowiązek rejestracji.

Aby uzyskać nieodpłatną poradę prawną lub obywatelską należy: zgłosić się telefonicznie pod numerem: 32 307 53 29 poniedziałku do czwartku

w godzinach od 7.00-17.00 oraz w piątek od 7.00-13.00 lub przesłać zgłoszenie na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl

 NIEODPŁATNA  POMOC  i  EDUKACJA PRAWNA w CENTRUM  INICJATYW  SPOŁECZNYCH  ŚWIADCZONA BĘDZIE PRZEZ PRAWNIKÓW„STOWARZYSZENIA NA RZECZ RODZINY” w CHORZOWIE, w następujących godzinach: 

poniedziałki, piątki od 10:00 do 14:00

wtorek od 8:00 do 12:00

środy od 13:00 do 17:00

czwartki od 14:00 do 18:00

Więcej o bezpłatnym poradnictwie prawnym na terenie miasta Chorzowa pod poniższymi linkami :

http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=163540630827166611

http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=154702869548997527

http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=144490297337315653

UWAGA:

W nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wprowadzonej ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), zniesiono obowiązek składania oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 i 4 Ogłoszenia Prezydenta Miasta o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wprowadzono również możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej – zgodnie z ustawą w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość w czasie stanu epidemii, oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku również nie pobiera się.

Przed umówieniem/zapisaniem się na wizytę należy zapoznać się z klauzulą RODO dotyczącą ochrony danych osobowych, dostępną poniżej:

Klauzula RODO

Aby skorzystać z porady prawnej lub obywatelskiej, w tym nieodpłatnej mediacji, należy zgłosić się telefonicznie lub mailowo i umówić termin wizyty.

Zgłoszeń należy dokonać pod numerem 32 307 53 29 (Centrum Aktywizacji Społecznej) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w piątek od 7.00 do 13.00, na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl lub on-line przez stronę internetową Miasta Chorzów https://mieszkancy.chorzow.eu/article/3-jak-uzyskac-bezplatna-pomoc-prawna