Centrum

Inicjatyw

Społecznych

w Chorzowie

CIS do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych gdzie na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory bark zaplecza lokalowego. Otwarcie budynku CIS sprawiło, że można zachęcać owe osoby do rozwinięcia działalności oferując przestrzeń do animacji środowiska lokalnego.

Poradnictwo ds. uzależnień

Punkt poradnictwa dotyczącego uzależnień. Dyżur wtorki i czwartki od 9:00 do 11:00. Porady, konsultacje w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych. Pomoc wykluczonym społecznie

Czytaj więcej